Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

odetchnij
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
odetchnij
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
odetchnij
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
odetchnij
3877 540d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
odetchnij
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
9646 a63d 390
Reposted fromolbaria olbaria viapatrzpodnogi patrzpodnogi
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna

May 26 2019

odetchnij
Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasarkastyczna sarkastyczna

May 19 2019

odetchnij
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaSkydelan Skydelan

March 23 2019

odetchnij
Reposted fromlifeless lifeless viamikrokosmos mikrokosmos

March 21 2019

odetchnij
8881 3642 390
Reposted fromFlau Flau viablaxkseoul blaxkseoul
odetchnij
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
odetchnij
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaszydera szydera

March 11 2019

odetchnij
2410 6557 390
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan
odetchnij
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viaSkydelan Skydelan
odetchnij
odetchnij
6452 095b 390

February 13 2019

odetchnij
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl