Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

odetchnij
odetchnij
1567 8e96 390
Reposted fromursa-major ursa-major viasarkastyczna sarkastyczna
odetchnij
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna

August 21 2019

odetchnij
2627 c31a 390
odetchnij
odetchnij
Reposted fromjasminum jasminum viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
1949 f9b0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
2371 daad 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawalkthemoon walkthemoon
odetchnij

August 19 2019

odetchnij
odetchnij
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl

May 28 2019

odetchnij
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
odetchnij
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
odetchnij
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
odetchnij
3877 540d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
odetchnij
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
9646 a63d 390
Reposted fromolbaria olbaria viapatrzpodnogi patrzpodnogi
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna

May 26 2019

odetchnij
Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl