Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

odetchnij
4880 b7d4 390
Reposted frommoai moai viaottak ottak
odetchnij
Gdy uważają Cię za silną kobietę, myślą, że nie potrzebujesz nikogo i niczego, że zniesiesz dosłownie wszystko i poradzisz sobie z każdym problemem. Że nie zależy Ci na tym, aby ktoś Cię wysłuchał, ktoś o Ciebie zadbał.
Gdy uważają Cię za silną kobietę jesteś im potrzebna by pomóc nieść im ich krzyż. Rozmawiają z Tobą, ale po to by mówić. Silna kobieta nie usłyszy pytania: czy jesteś zmęczona? Czy cierpisz? Czy coś Ci się nie udało? Czy się boisz? To co jest istotne to to, że zawsze można na nią liczyć - jest jak przystań, jak skała.
Silnej kobiecie się nie wybacza. Jeśli straci nad sobą kontrolę - staje się słaba. Jeśli puszczą jej nerwy - staje się histeryczką. Gdy silna kobieta zniknie na moment jej nieobecność jest natychmiast odnotowana. Z drugiej strony nikt na dobrą sprawę nie zauważa, że jest, dzień i noc, praktycznie zawsze - dostępna. Nikogo nie obchodzi skąd bierze siłę, by być tą kobietą. Zauważ, doceń, uszanuj i podziękuj Silnej Kobiecie w swoim życiu, ponieważ ona także potrzebuje czuć, że jest kochana. I że może odpocząć.
— Parker Anthony
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaottak ottak
odetchnij
7791 1982 390
M. Szczygieł, "Projekt: prawda"
Reposted fromciarka ciarka viaottak ottak
odetchnij
7178 ae70 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaottak ottak

December 05 2019

odetchnij
9643 b83e 390
Reposted fromnoone97 noone97 viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
5438 e3bf 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
odetchnij
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
1848 1728 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
odetchnij
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viawalkthemoon walkthemoon
odetchnij
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamoai moai

November 14 2019

odetchnij
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapatrzpodnogi patrzpodnogi

October 17 2019

odetchnij
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viapatrzpodnogi patrzpodnogi
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl