Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

odetchnij
odetchnij
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
odetchnij
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna

November 05 2018

odetchnij
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadotkliwie dotkliwie
odetchnij
4296 8819 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
odetchnij
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
odetchnij
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

November 01 2018

odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

October 31 2018

odetchnij
2596 f8dd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
odetchnij
9214 244a 390
odetchnij
odetchnij
9036 df4b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawhattever whattever
odetchnij
8178 8e1f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
odetchnij
8119 5ec5 390
odetchnij
odetchnij
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatobecontinued tobecontinued
odetchnij
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
odetchnij
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl