Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

odetchnij
2410 6557 390
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan
odetchnij
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viaSkydelan Skydelan
odetchnij
odetchnij
6452 095b 390

February 13 2019

odetchnij
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
odetchnij
6922 e9df 390
Reposted fromdailylife dailylife viapatrzpodnogi patrzpodnogi
odetchnij
 Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając.
— E.Niewińska
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
odetchnij
Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. 
— Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie
Reposted fromObscurity Obscurity viaSkydelan Skydelan
odetchnij
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
odetchnij
5939 6b7e 390
Reposted fromheroes heroes viaSkydelan Skydelan
odetchnij
odetchnij
odetchnij
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viaSkydelan Skydelan
odetchnij
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan

November 08 2018

odetchnij
odetchnij
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
odetchnij
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna

November 05 2018

odetchnij
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadotkliwie dotkliwie
odetchnij
4296 8819 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
odetchnij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl